Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hồ Văn Mạnh ()
Không có bố, hiện đang ở với mẹ. Em có thành tích học tập tốt. Kinh tế gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 0972910472
Ngày sinh: 29/7/2006
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Tà Lao- Tà Long- Đakrông- Quảng Trị
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QT0044
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.