Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Dàu Chẳn ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh: Mẹ đã chết; Bố khuyết tật, vận động rất khó khăn nuôi hai con ăn học; nhà có hai anh em trai nhưng em trai bị khuyết t
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LS0021
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.