Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Ngọc Dịu (Nữ)
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà nội, thuộc hộ nghèo
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà nội, thuộc hộ nghèo
Địa chỉ: Thôn Phùng Pục, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BC0035
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Ms Nụ - Thành viên

xin hỏi trường hợp này đã có mạnh thường quân nào hỗ trợ lâu dài chưa?

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 28-02-2018, 9:46 am)