Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Quốc Đạt ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2011
Hoàn cảnh: Mẹ mất, bố sức khoẻ yếu, hiện tại 2 anh em sống với gia đình ông bà, gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn,
Địa chỉ: Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0047
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.