Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hương ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2010
Hoàn cảnh: Không có bố, em đang ở với mẹ bị tâm thần, không có khả năng lao động, sống nhờ trợ cấp của mẹ.
Địa chỉ: Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0061
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.