Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Thị Vè ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh: Mồ côi mẹ, gia đình là hộ nghèo bố đã già yếu, nhà đông anh chị em
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LS0018
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.