Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hoàng Tuấn Hoàn (Nam)
Trẻ khuyết tật đặc biệt nặng. Mẹ bỏ đi, bố mất sớm, sống cùng ông bà nội già yếu, thuộc diện hộ nghèo
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Rụt, Tân Vinh, Lương Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0013
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.