Tham gia Cặp lá yêu thương

Hướng dẫn tham gia làm lá lành không phải đăng nhập vào web

Cập nhật : 2016-04-03 17:05:04 - Lượt xem : 5661

 

Nếu bạn thấy khó đăng ký trên web thì bạn làm theo cách sau. Bạn đến ngân hàng bất kỳ  gửi tiền đến tài khoản Cặp lá yêu thương 1000.001.001.242424 Ngân hàng chính sách xã hội Sở giao dịch.  Bạn được miễn phí chuyển tiền. Nếu bạn muốn chọn lá chưa lành cụ thể thì mời bạn vào trang web phần lá chưa lành tìm LCL bạn  muốn giúp . Có thể tìm theo tỉnh. Nếu tìm theo  các bài viết thì mời bạn vào phần Giới thiệu lá chưa lành bạn nhớ tên và mã số của bé muốn chọn rồi ghi rõ trong nội dung chuyển tiền là ủng hộ bé .... số tiền ít nhất là 200 nghìn đồng/tháng ( không giới hạn mức tối đa bạn nhé ) vi dụ "Ủng hộ bé Nguyễn văn A mã số HP 0001 400nghìn đồng/ tháng ". Còn nếu  bạn không chọn lá lành thì CT sẽ điều phối cho LCL bất kỳ. Bạn cũng ghi rõ số tiền muốn ủng hộ hàng tháng Ví dụ Ung hộ cặp lá yêu thương 300 nghìn đồng/ tháng . Còn nếu bạn không ghi rõ số tiền muốn ủng hộ hàng tháng CT sẽ dièu phối mức 200 nghìn đồng / tháng theo quy định bạn nhé.

Sau khi bạn gửi tiền thành công bạn có thể tự tra xét xem tiền của bạn đã đến tài khoản chưa trên danh sách lá lành  chuyển tiền đến Cặp lá yêu thương  được đăng trên phần lá lành (gửi bạn đường link ví dụ http://caplayeuthuong.vtv24.vtv.vn/la-lanh/ac2.html ) và sau đó  muốn biết mình được ghép cặp với lá chưa lành nào hàng tháng bạn sẽ vào mục cặp lá để xem danh sách cặp lá hàng tháng để xem bạn được ghép cặp với lá chưa lành nào nhé. ( gửi bạn đương link ví dụ http://caplayeuthuong.vtv24.vtv.vn/cap-la/ac3.html). Cũng có trường hợp bạn chọ LCL này xong lại được ghép với LCL kacs là do LCL bạn chọn đã đủ 3 lá lành giúp đỡ . Vì theo quy định của chương trình là mỗi LCL chỉ được tối đa 3 lá lành ghép cặp ( điều này để đảm  bảo các LCL được giúp đồng đều bạn nhé. Cũng có thể tiền bạn chuyển đến tài khoản rồi song chưa được ghép cặp ngay là do LCL hiện  đang ít hơn LL. CT đang tiếp tục cập nhật. Bạn vui lòng chờ thêm một thời gian để được ghép cặp với các LCL nhé.  

Chúc bạn làm lá lành thành công.

Cám ơn bạn đã tham gia chương trình 

Các bài viết khác