Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Katơr Thị Khánh (Nữ)
Gia đình em có 5 người. Em mồ côi bố từ nhỏ, mẹ em vất vả đi làm rẫy nuôi 4 người con. Ngoài giời học các em đều đi làm thêm để giúp đỡ mẹ. Nhiều bữa gia đình em vẫn còn thiếu ăn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01687087229 ( trưởng thôn )
Ngày sinh: 1/3/2006
Hoàn cảnh: Gia đình em có 5 người. Em mồ côi bố từ nhỏ, mẹ em vất vả đi làm rẫy nuôi 4 người con. Ngoài giời học các em đều
Địa chỉ: Châu Đắc- Phước Đại- Bác Ái- Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0129
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.