Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Katơr Thị Nguyễn (Nữ)
Gia đình em gồm có 5 người . Ba mẹ em đều làm nương rẫy.Hạn hán kéo dài kiếm bố mẹ em gặp nhiều khó khăn. 5 năm học tiểu học em đều đạt học sinh giỏi
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01657604498 ( trưởng thôn )
Ngày sinh: 24/6/2005
Hoàn cảnh: Gia đình em gồm có 5 người . Ba mẹ em đều làm nương rẫy.Hạn hán kéo dài kiếm bố mẹ em gặp nhiều khó khăn. 5 năm h
Địa chỉ: Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0111
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.