Tham gia Cặp lá yêu thương

Lá chưa lành sẽ nhận được tiền của lá lành như thế nào ?

Cập nhật : 2016-03-13 16:06:30 - Lượt xem : 2447

Hàng tháng vào ngày giao dịch tại xã nơi lá chưa lành cư trú, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội sẽ mời các lá chưa lành ra xã nhận tiền. Lần đầu tiên nhận tiền, các lá chưa lành sẽ được chụp ảnh và gửi về chương trình và ảnh sẽ được đăng lên website. Một số bé cũng sẽ viết thư cảm ơn các lá lành đã nuôi mình và chương trình sẽ đăng lên website bản chụp thư của các bé.

 

Các bài viết khác