Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: La Lan Thị Thảm (0)
Sinh năm: 2003
Không có cha, mẹ mất. Ở với ông bà ngoại thuộc diện hộ nghèo
Địa chỉ:Xuân Quang 1,Đồng Xuân, Phú Yên
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Thôn Phú Tâm,Xuân Quang 1,Đồng Xuân, Phú Yên
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0002
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: TRUONG QUANG NGOC - Thành viên

Ung ho lcl ma so PY0002

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 30-07-2018, 9:00 pm)

Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Thị Hương - Thành viên

xin hỏi ct:tôi muốn ghép cặp với lá này thì làm thế nào a?

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 05-03-2018, 1:17 pm)

Đăng bởi: Lá Lành: Han Thị Hồng Đào - Thành viên

PY002

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 07-03-2017, 8:51 am)

Đăng bởi: Lá Lành: Han Thị Hồng Đào - Thành viên

PY0002

Gửi phản hồi (1) (Lúc: 07-03-2017, 8:40 am)

Đăng bởi: Lá Lành: Han Thị Hồng Đào - Thành viên
PY 0002
(Lúc: 07-03-2017, 8:51 am)