Tham gia Cặp lá yêu thương
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 05/2017
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 05/2017
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 05/2017. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/08/2017 - 24/09/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/08/2017 - 24/09/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/08/2017 - 24/09/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/07/2017 - 24/08/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/07/2017 - 24/08/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/07/2017 - 24/08/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/06/2017 - 24/07/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/06/2017 - 24/07/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/06/2017 - 24/07/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/05/2017 - 24/06/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/05/2017 - 24/06/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/05/2017 - 24/06/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Tâm điểm