Tham gia Cặp lá yêu thương
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 02/2017
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 02/2017
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 02/2017. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/01/2017 - 24/02/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/01/2017 - 24/02/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/01/2017 - 24/02/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 01/2017
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 01/2017
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 01/2017. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 12/2016
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 12/2016
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 12/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 11/2016
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 11/2016
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 11/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
Tâm điểm