Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: La Mo Thị Thảo (0)
Sinh năm: 2004
Mẹ La Mo Thị Thảo mất, cha bỏ đi, em hiện đang sống cùng ông bà ngoại già yếu, bản thân em lại bị suy dinh dưỡng,
Địa chỉ: Ma y,Phước Tân, Sơn Hòa
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0029
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Han Thị Hồng Đào - Thành viên

tôi có gửi tiền ủng họ các lá chư lành vò ngỳ 6/3/2017 nhưng không tháy danh sách của tôi

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 17-03-2017, 11:30 am)