Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lại Văn Huy (Nam)
Không có bố, mẹ bị kém trí tuệ chỉ làm ruộng. Hai mẹ con ở nhà dựng tạm hơn 10m2. Bà ngoại già yếu còn nuôi một anh con trai bị đao và một cháu nội cũng thuộc thể kém trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 4/7/2002
Hoàn cảnh: Không có bố, mẹ bị kém trí tuệ chỉ làm ruộng. Hai mẹ con ở nhà dựng tạm hơn 10m2. Bà ngoại già yếu còn nuôi một a
Địa chỉ: Kiên Ngọc- Tam Quan- Huyện Tam Đảo- Tỉnh Vĩnh Phúc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: VP0024
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.