Tham gia Cặp lá yêu thương

Làm thế nào để biết tiền của lá lành đã gửi đến tài khoản ?

Cập nhật : 2016-03-13 07:48:21 - Lượt xem : 2988

Hàng tuần trên trang web trong phần “Đồng hành cùng chương trình” và phần “ Lá lành” đều có danh sách lá lành chuyển tiền tới tài khoản. Bạn có thể kiểm tra xem tiền bạn gửi đã đến tài khoản chưa. Nếu chưa thấy bạn có thể chụp lệnh chuyển tiền và gửi tới cho chúng tôi vào hộp thư caplayeuthuong@gmail.com , chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo lại cho bạn .

Các bài viết khác