Tham gia Cặp lá yêu thương

Làm thế nào để thành lá lành ?

Cập nhật : 2016-03-10 10:43:05 - Lượt xem : 3174

Trước hết bạn  đường link sau để đăng ký làm lá lành http://caplayeuthuong.vtv24.vtv.vn/dang-ky. Khi bạn hoàn thành các bước đăng ký chương trình sẽ gửi email xác nhận bạn đã đăng ký thành công. 

Sau đó bạn vào phần lá chưa lành tìm mã số bạn muốn giúp đỡ rồi đến ngân hàng bất kỳ gửi tiền vào tài khoản " Cặp lá yêu thương" 1000.001.001.242424 Ngân hàng chính sách xã hội . Sở giao dịch. Bạn nhớ ghi rõ bạn chuyển tiền cho bé nào mã số bao nhiêu và số tiền là bao nhiêu / một tháng. Nếu bạn không chỉ định mã số  nào và bao nhiêu tiền một tháng, chương trình sẽ điều phối cho các lá chưa lành bất kỳ với mức 200.000 đồng/tháng. Khi tiền của bạn đến tài khoản bạn sẽ chính thức trở thành lá lành. 

Đối với các bạn ở nước ngoài có thể gửi vào tài khoản ngoại tệ của chương trình

2) Tài khoản USD
Tên tài khoản: Cặp lá yêu thương
Số tài khoản: 0011.37426.2951
Tại: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mã ngân hàng: BFTVVNVX001

 

Các bài viết khác