Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Bích Minh Hoàng ()
Sinh năm: 2005
Gia đình thuộc hộ nghèo, không đất canh tác, cha mẹ bị mù cả 2 mất. Cuộc sống gia đình rất khó khăn
Địa chỉ: Ấp Chợ, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Ấp Chợ, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BT0020
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.