Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Duy Hải (Nam)
Bố mất sớm, mẹ bỏ rơi em, hiện nay em đang ở cùng ông bà nội già yếu
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01679307189
Ngày sinh: 23-11-2003
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm 9, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.