Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Hương Giang (Nữ)
Bố mất năm 2009, đến năm 2010, mẹ bỏ đi dưa 3 con lên chùa ở 3 tỉnh khác nhau. Bác của các cháu là Lê Thị Nguyệt đi đón được 2 cháu về nuôi. Chồng bác mất năm 2006 hiện bác chỉ làm rộng và bán nước đầu làng nuôi 2 cháu
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01642810848
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Bố mất năm 2009, đến năm 2010, mẹ bỏ đi dưa 3 con lên chùa ở 3 tỉnh khác nhau. Bác của các cháu là Lê Thị Nguyệt đi
Địa chỉ: Thôn Lũng Gì- xã Nhạo Sơn- huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: VP0028-2
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên

cố gắng học hành cho tốt con nhé.

Gửi phản hồi (1) (Lúc: 28-10-2016, 8:37 am)

Đăng bởi: Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên
Tôi đã gửi hỗ trợ cho cháu, tại sao chưa thấy có danh sách?
(Lúc: 31-10-2016, 4:00 pm)