Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Minh Trung (0)
Sinh năm: 2003
Mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo.
Địa chỉ:Xuân Quang 1,Đồng Xuân, Phú Yên
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0004
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

Tôi xin ủng hộ cháu bé này.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 01-04-2019, 7:55 am)