Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Ngọc Việt Hùng (Nam)
Ba mẹ bị bệnh ung thư mất sớm, bốn chị em ở với nhau rất khó khăn về kinh tế và sinh hoạt hằng ngày
Tình trạng:
Số CMTND: 0
SĐT: 01682002738 (hàng xóm)
Ngày sinh: 1/12/2008
Hoàn cảnh: Ba mẹ bị bệnh ung thư mất sớm, bốn chị em ở với nhau rất khó khăn về kinh tế và sinh hoạt hằng ngày
Địa chỉ: Hưng Nhơn- Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QT0052
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.