Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Thị Hoa (Nữ)
Sinh năm: 1984
Địa chỉ:Thôn Xuân Tự 1, Vạn Hưng, Vạn Ninh , Khánh Hòa
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 1984
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 1, Vạn Hưng, Vạn Ninh , Khánh Hòa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KH0023
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Minh Tài Lộc - Thành viên

Em đã tham gia và ủng hộ cho một bạn nhỏ. Cám ơn chương trình. Tuy nhiên, em thấy cách thức chuyển khoản hơi khó. Em nghĩ nên đa dạng cách ủng hộ sẽ dễ hơn cho các lá lành ạ.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 04-07-2021, 8:23 am)