Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Thị Kim Giàu (Nữ)
Gia đình không có đất sản xuất, là hộ nghèo trung ương
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01675496732
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Lộc Vĩnh, Lộc Hưng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0088
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.