Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lê Trần Quỳnh Nhi ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2011
Hoàn cảnh: Bố mất, mẹ là người khuyết tật đang hưởng chế độ con người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. H
Địa chỉ: Khu 3.2 - TT Thống Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0018
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.