Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lèng Thị Sinh (0)
Sinh năm: 1983
Đang nuôi 2 con nhỏ:
- Hoàng Văn Thư (2008)
- Hoàng Ngọc Thêm (2005)
Địa chỉ: Thôn Thượng - Bằng Lang - Quang Bình - Hà Giang
Liên hệ: 0976 173 187
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: hg0040

Chồng chị sinh đã mất, chị hiện đang nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học là Hoàng Văn Thư (2008) và Hoàng Ngọc Thêm (2005). Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo cuộc sống rất khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thành viên

Tại sao thông tin của LCL Vàng Thị Chủng và Lèng Thị Sinh lại giống hệt nhau? Đề nghị Chương trình kiểm tra, cập nhật thông tin lại.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 17-11-2015, 4:21 pm)