Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lô Chu Trường (Nam)
Mẹ bỏ đi từ lúc em còn nhỏ, sau đó bố bị bệnh mất, ông bà đã mất từ lâu, không nơi nương tựa. Hiện nay, em sống một mình, ngoài giờ học em phải tự lo cho cuộc sống. Gia đình thuộc hộ nghèo, mọi sinh hoạt hằng ngày đều trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con trong xóm và của nhà trường.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 15/01/2001
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm Nà Cốc, xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0046
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Đào Nguyên - Thành viên

Xin hỗ trợ bé này!

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 06-04-2017, 7:43 pm)