Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lô Thị Núi (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01662722722
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: ở nhà còn bà ốm yếu. Có hai anh: 1 anh chưa đến tuổi lao động, 1 anh làm nghề bán xăng. Lương hàng tháng ít ỏi
Địa chỉ: Bản Khe Bu, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NA0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.