Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lương Hải Kiên (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Bố mẹ mất, sống nhờ ông bà nội thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn
Địa chỉ: Bản Na Chạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NA0028
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.