Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lương Thị Mỹ Hảo (0)
Sinh năm: 2002
Mồ côi cha, mẹ bị thiểu năng tuần hoàn não
Địa chỉ: Mỹ Lâm, Hòa Thịnh, Tây Hòa
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0009
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.