Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lương Văn Lâm ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Cháu Lương Văn Lâm mồ côi bố, hiện nay cháu đang sống cùng mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo, rất khó khăn, thuộc hộ đ
Địa chỉ: Phú Sơn, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0005
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.