Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lừu Văn Hải ()
Ở cùng ông Nội già yếu tại thôn Minh Hà xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai, Bố mất năm 2007 mẹ bỏ đi lấy chồng khác ngay sau đó, hiện đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã Cốc Lầu gia đình thuộc hộ nghèo xác định năm 2015 - 2016 của xã.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Minh Hà - Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào Cai
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LCa0036
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.