Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Lý Tiểu Lâm ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh: Nhà có 3 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LS0024
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.