Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Ma Thị Thủy (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2000
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha và mẹ
Địa chỉ: Bản Piat - xã Thổ Bình - huyện Lâm Binh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TQ0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.