Tham gia Cặp lá yêu thương

Nghệ An

Vi Văn Cường

Vi Văn Cường

MS: NA0035

Cụt Văn Lương

Cụt Văn Lương

MS: NA0034

Xeo Thị Châu

Xeo Thị Châu

MS: NA0033

Lữ Ha Ly

Lữ Ha Ly

MS: NA0032

Lô Thị Núi

Lô Thị Núi

MS: NA0031

La Văn Mới

La Văn Mới

MS: NA0030

Lê Hồng Anh

Lê Hồng Anh

MS: NA0029

Lương Hải Kiên

Lương Hải Kiên

MS: NA0028

Đỗ Văn Trung

Đỗ Văn Trung

MS: NA0025

Phạm Thị Ly

Phạm Thị Ly

MS: NA0024-2

Phạm Thị Thùy My

Phạm Thị Thùy My

MS: NA0024-1

Lương Thị Nga

Lương Thị Nga

MS: NA0023

Lục Thị Phượng

Lục Thị Phượng

MS: NA0022-2

Lục Thị Tiến

Lục Thị Tiến

MS: NA0022-1

Đặng ý Nhi

Đặng ý Nhi

MS: NA0020

Bùi Thanh An

Bùi Thanh An

MS: NA0019

Hồ Minh Dũng

Hồ Minh Dũng

MS: NA0018

Lê Thị Ngân

Lê Thị Ngân

MS: NA0016

Đinh Trung Thông

Đinh Trung Thông

MS: NA0015-1