Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Ngọc Thị Minh (Nữ)
Sinh năm: 1959
Địa chỉ:Thôn Phong Thạnh, Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Tình trạng: Đã có LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 1959
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Phong Thạnh, Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KH0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.