Tham gia Cặp lá yêu thương

Ngôi Nhà Nhỏ Của 5 Anh Em

Cập nhật : 2017-04-04 14:25:28 - Lượt xem : 660

Thưa quý vị, cặp lá yêu thương hôm nay sẽ dừng chân tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, một trong những huyện khó nhất ở tỉnh Thái Nguyên, để gặp gỡ với một gia đình có 5 anh em. Anh cả mới 17 tuổi. Một em thứ 4 đã phải lên ở với gia đình cô chú. Mồ côi cha, kinh tế khó khăn, đến bữa ăn cũng chẳng đủ, 2 trong số 5 anh em đã phải nghỉ học để nhường lại cơ hội đến trường cho những đứa em của mình.

Các bài viết khác