Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Cao Quân ()
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: thôn Tào Xá, Đông cường, Đông Hưng, Thái bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TB0032-2
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.