Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Chí Duy (Nam)
Mẹ em bị tai biến liệt nửa người không lao động được, ba em làm phụ hồ thu nhập bấp bênh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01629586582
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Bình , phường Hiệp Ninh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0096
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.