Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Đình Đức (Nam)
Không có bố, gia đinh thuộc hộ nghèo, mẹ thường xuyên ốm yếu rất cần nhận được sự trợ giúp.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2013
Hoàn cảnh: Không có bố, gia đinh thuộc hộ nghèo, mẹ thường xuyên ốm yếu rất cần nhận được sự trợ giúp.
Địa chỉ: xóm trại Điện, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TNG0026-1
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.