Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàng ()
Sinh năm: 2005
Đang học lớp 5, tật bẩm sinh, đi lại khó khăn
Bố bị bệnh chưa hồi phục, chị khuyết tật
Địa chỉ:Thôn Sơn Trung, Xã Bình Định, Kiến Xương
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Dị tật bẩm sinh, đi lại khó khăn. Bố bị bệnh chưa hồi phục, chị bị khuyết tật
Địa chỉ: Thôn Sơn Trung, bình định, kiến xương
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TB0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.