Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng (0)
Sinh năm: 2002
Cha mất vì điện giật, mẹ bệnh ung thư giai đoạn cuối
Địa chỉ:Định Thành, Hoà Định Đông, Phú Hoà
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PY0011
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Lã Thị Thu Quyên - Thành viên

Mong con cố gắng học tốt để vươn đến ước mơ của mình. Cô sẽ ủng hộ con hàng tháng 200.000 đến khi còn có thể.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 15-09-2016, 10:42 am)