Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo (Nam)
Cha em bị tai nạn giao thông mù 2 mắt , mẹ bỏ đi lấ chồng khác . Gia đình là hộ nghèo trung ương
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Lộc Hòa, Lộc Hưng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0085
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.