Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Hải Bình (Nam)
Mẹ mất vì ốm nặng, bố bỏ đi mất tích, sống với ông bà nội già yếu
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01627808501
Ngày sinh: 22-07-2004
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Quang Trường, Gia Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0017
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.