Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Hồ Duy Khang (0)
Sinh năm: 2000
Hiện đang học Lớp 7A2 THCS Bình Thủy
Họ tên cha:Nguyễn Văn Phúc
Hộ nghèo
Địa chỉ:Bình Quý, Châu Phú
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: AG0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.