Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc Bội (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 12/08/2003
Hoàn cảnh: Nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Phú Thạnh, Tân Phú Đông
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TG0009
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.