Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Hồng Anh (Nữ)
Hồng Anh đang học lớp 7, học giỏi nhất lớp. Hộ nghèo, bố chết, mẹ bị bệnh gan, sức khoẻ yếu, đi nhặt ve chai kiếm sống hàng ngày. Em phụ giúp mẹ công việc nhà và làm nón
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh:
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HN0048

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.