Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Hữu Sinh (Nam)
Em bị dị tật bẩm sinh, gia đình em gặp rất nhiều khó khăn vì phải chữa bệnh cho con, bố mẹ em không có việc làm ổn định.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2011
Hoàn cảnh: Em bị dị tật bẩm sinh, gia đình em gặp rất nhiều khó khăn vì phải chữa bệnh cho con, bố mẹ em không có việc làm ổn
Địa chỉ: thôn Chánh Hòa, Nam Trạch, Bố Trạch
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0018
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.