Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà (Nam)
Gia đình em có 6 người thì 3 người mắc bệnh máu khó đông, thường xuyên ốm và phải đi viện. Chi phí tốn kém, khó khăn nên việc đi học của các em có thể không tiếp tục được.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Gia đình em có 6 người thì 3 người mắc bệnh máu khó đông, thường xuyên ốm và phải đi viện. Chi phí tốn kém, khó kh
Địa chỉ: Đội 2, thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0007
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.